Polityka prywatności

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( t.j.Dz. U. z 2014r poz. 1182 z późn. zm. ) Sklep Internetowy TopTrop chroni dane osobowe swoich Klientów, które uzyskane zostały w trakcie działalności sklepu. Poprzez rejestrację w sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
   

Ponadto uprzejmie informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Sklep zastrzega sobie prawo do wewnętrznego ujawniania zbiorczych zestawień statystycznych, nie zawierających danych osobowych, na podstawie których można jednoznacznie zidentyfikować danego Klienta.
  

W swoich bazach sklep TopTrop posiada dane gromadzone:

  • Ze sklepu internetowego – każdy Klient, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym posiada własne konto. Posiadanie własnego konta umożliwia pominięcie procedury rejestracyjnej przy dokonywaniu kolejnych zakupów. Na życzenie posiadacza konta istnieje możliwość skasowania konta jak również zmiany danych osobowych lub ich dowolnej modyfikacji.

  • Z serwera – informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Klientów oraz przydzielonych im adresów IP gromadzone są na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację osobową użytkownika.

  • Z plików cookies – informacje, które serwer zapisuje na dysku twardym komputera Klienta, dzięki czemu może on być „rozpoznany” przy ponownym połączeniu ze sklepem.

Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki – nie uniemożliwia to korzystania z aplikacji sklepu. Informacje pochodzące z cookies mają charakter anonimowy.
  

Sklep TopTrop zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych danych osobowych swoich Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Klientów traktowane są jako informacje poufne bez dostępu do nich osób trzecich i służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym TopTrop.
  

Ważne:

  • Po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu Sklepu Internetowego prosimy o wylogowanie się ze sklepu.

  • Prosimy o nie udostępnianie nikomu loginu i hasła do konta.

  • Sklep TopTrop nigdy nie zwraca się do Klientów o udostępnienie loginu lub hasła.