REGULAMIN

 
I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego jest

firma TopTrop Maria Wrońska z siedzibą główną o następującym adresie:

os. Topolowe 10, 62-035 Mościenica

zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Poznania w CEIDG

NIP 7771301789 , REGON 634219325

adres e-mailowy : toptrop@op.pl 

www.top-trop.pl 

Telefon kom: +48 605 061 952

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu 24h na dobę 7 dni w tygodniu oraz telefonicznie we wszystkie dni tygodnia od 10.00- 23.00.

2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne zostaną wysłane w następne dni robocze.

3. Możliwe i akceptowane są następujące formy płatności:

a. przedpłata

- płatność on-line za pośrednictwem systemu PayU,

- płatność przelewem na konto firmowe o numerze

23 1090 1418 0000 0001 2777 8955     Bank Zachodni WBK

b. płatność przy odbiorze / za pobraniem/

4. Zamówienia zostaną wysłane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu internetowego w przypadku przedpłaty - przelewu lub płatności on-line.

5. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze / za pobraniem/ wysyłka zamówionego produktu następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia mailowo lub telefonicznie przez Klienta. Bez potwierdzenia zamówienia za pobraniem nie będą realizowane.

6. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze.

7. Czas dostawy produktu:

  a. przesyłka zwykła ekonomiczna - 3-5 dni

  b.przesyłka priorytetowa /kurierska/ - 1 dzień

  c. przesyłka zagraniczna /priorytet/ - 3-7 dni

8. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku danych Klienta budzących wątpliwość np. brak danych lub dane niepełne.

9. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny Klient zostaje o tym fakcie poinformowany i podejmuje decyzję o oczekiwaniu na dostawę lub anulowaniu zamówienia.

10. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca.

11. TopTrop nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie przesyłki w przypadku, gdy Klient w procesie składania zamówienia podał nieprawidłowe lub niepełne dane lub z innych przyczyn niezależnych od firmy.

12. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na miejscu sporządzić stosowny protokół, którego treść uwzględniać będzie stan otrzymanej przesyłki.

13. Odebranie paczki przez Klienta bez zastrzeżeń skutkuje utratą możliwości roszczeń z tytułu jej naruszenia lub uszkodzeń w czasie transportu.

14. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia  w dostarczeniu paczek, które wynikają z wyłącznej winy firmy dostawczej.

 

III Ceny produktów.

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

IV Prawo odstapienia od umowy /zwrot produktu/

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że nie zostało naruszone oryginalne przyczepienie produktu do opakowania /obwoluty/. Produkt należy odesłać na adres firmy wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz formularzem zwrotu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstapieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem na adres: TopTrop, os. Topolowe 10, 62-035 Mościenica , e-mail :toptrop@op.pl lub telefonicznie .

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach informacyjnych Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient przekaże informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany przez  Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru w przypadku trybu odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wysyłanych za pobraniem.

 

V Wymiana produktu 

1. Wymiana produktu na inny kolor jest możliwa , pod warunkiem, że nie zostało naruszone oryginalne przyczepienie produktu do opakowania /obwoluty/.

Produkt należy odesłać na adres firmy wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz formularzem wymiany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

2. W przypadku wymiany Klient przysyła produkt na swój koszt jak również ponosi koszty ponownej wysyłki.

3. Sprzedawca wysyła inny produkt niezwłocznie po otrzymaniu nienaruszonego towaru do wymiany i środków finansowych na jego wysyłkę.


 

VI Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Produkt może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z zamówieniem oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy eksploatacyjne związane z użytkowaniem zakupionych produktów.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem wraz z opisem i uzasadnieniem przyczyn reklamacji, datą zakupu, nr zamówienia, dowodem zakupu /paragon lub faktura VAT/, danymi Klienta ( imię, nazwisko, adres , adres e-mail).

3. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy lub Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie produkty do wyboru.

4. Dostawa towarów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem lub Pocztą Polską, przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek od Klientów wysłanych przez nich do Sklepu za pobraniem

/ czyli na koszt sklepu/.

 

VII Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując zamówienia w sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie przez firmę TopTrop danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1182 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, ma możliwość zapisania się do Newslettera. Zapisując się do Newslettera Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach, reklamach itp). Zapisanie się do Newslettera jest całkowicie dobrowolne .

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu przetwarzane są wyłącznie dla jego potrzeb, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionego produktu lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Powyższe dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą TOPTROP.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym

adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.